Categories
Centar za socijalni rad

Pritisci na korisnike: građani ili glasači

Na meti stranaka su oni kojima je i najlakše izmanipulisati: stariji građani i socijalno i ekonomski deprivirani korisnici socijalne pomoći. Razmena glasa za uslugu (najčešće jednokratna finansijska pomoć ili neka druga materijalna pomoć – drva za ogrev, humanitarni paketi itd.) dominantna je u ovim odnosima. Korisnici se ucenjuju da moraju

pročitaj celu priču >>
Categories
Centar za socijalni rad

Pritisci na zaposlene: stručni ili stranački rad

 Stranačka i opštinska rukovodstva daju naloge stručnim radnicima da direktno rade za stranku, tako što će radno mesto i javne resurse koristiti za svoj stranački aktivizam, ili vrše pritisak na njih da svoje stručne odluke prilagode interesima stranke. U takvim okolnostima nastaje specifična kultura tišine i nezameranja koja dalje perpetuira

pročitaj celu priču >>
Categories
Centar za socijalni rad

Lako do posla: stranačko kadriranje i zapošljavanje

Postavljanje direktora po stranačkoj liniji se u intervjuima javlja kao „opšte mesto“ i nepisano pravilo koje važi za ceo javni sektor, te tako i za ustanove socijalne zaštite. Iz iskaza učesnika se potvrđuje da se javne ustanove na lokalu dele kao „politički plen“, a neki od sagovornika ističu i da

pročitaj celu priču >>