Categories
Uncategorized

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

ZAŠTO SMO ISTRAŽIVALI PRITISKE NA BIRAČE?

Uoči izbora 2022. godine istraživački tim Posmatračke misije Crte sproveo je pilot istraživanje kako bi identifikovao i klasifikovao frekventne vidove pritisaka na birače, zloupotrebe i kupovinu glasova. Ujedno cilj je bio i sticanje dubljeg uvida u mehanizme koji podupiru pomenute pojave.

METODE I INSTRUMENTI KOJE SMO KORISTILI

U istraživanju je korišćena kvalitativna metoda polustrukturisanog i nestrukturisanog dubinskog intervjua. U skladu sa ciljevima i specifičnim zadacima istraživanja pripremljen je vodič na osnovu koga su intervjueri prilagođavali pitanja i potpitanja. Intervjui su se odvijali po unapred definisanom protokolu koji podrazumeva korake za obezbeđivanje sigurnosti učesnika i zaštite njihovog identiteta, kao i korake za osiguravanje kvalitetnog prikupljanja podataka. S obzirom na prirodu istraživanih tema koje za mnoge učesnike mogu biti osetljive, kao i na pandemijske okolnosti, sagovornicima je data mogućnost da sami odaberu da li će se razgovor odvijati onlajn ili uživo. 

Intervjui su snimani uz saglasnost učesnika potom transkribovani, kodirani i analizirani. Podaci koji mogu da sugerišu identitet učesnika su prilikom transkripcije anonimizovani.

UZORAK ZA ISTRAŽIVANJE - SAGOVORNICI I SVEDOČANSTVA

Kombinovano je nekoliko tehnika uzorkovanja: namerni uzorak, tzv. snowball tehnika i prigodni uzorak. Istraživanjem su obuhvaćeni ljudi na koje je vršen pritisak ili su učestvovali u zloupotrebama ili kupovini glasova, kao i oni koji su posredni ili neposredni svedoci ovakvih pojava. Takođe, među učesnicima su i građani koji su se sami obratili Crti da bi prijavili pritiske ili izbornu korupciju, kao i novinari, aktivisti i politički akteri koji su ili žrtve pritisaka ili, pak, raspolažu određenim saznanjima koja bi mogla da upotpune dublje razumevanje konteksta istraživanih pojava i mehanizama. Obavljeno je 68 intervjua (ukupno trajanje: 49 sati 23 minuta 13 sekundi) sa sagovornicima iz 26 opština. Trajanje intervjua se kretalo od 15 minuta do dva sata.