Categories
home

BOLESTI ORGANA LOKALNIH SAMOUPRAVA

Pritisci se uglavnom vrše po hijerarhijskoj vertikali, pri čemu su granice između uloga i funkcija u radnom kolektivu i u stranci neretko izbrisane.

pročitaj celu priču >>
Categories
home

JAVNE TAJNE JAVNIH PREDUZEĆA

Pritisci u javnim preduzećima odslikavaju jasnu klijentelističku strukturu u kojoj se trguje poslovima, pozicijama, novcem i informacijama.

pročitaj celu priču >>
Categories
home

JAVNE USTANOVE KAO STRANAČKI PLEN

Kako kaže jedan od sagovornika, ljudi “znaju” da se bez članstva u stranci ili rada za stranku ne može dobiti i zadržati posao.

pročitaj celu priču >>
Categories
home

NASTAVNICI SE UČE DA SLUŠAJU STRANKU

Partijsko zapošljavanje i političke ucene prosvetara nose rizike i od zapošljavanja nestručnog kadra i nefunkcionalnog obrazovnog sistema zbog čega su najveće žrtve upravo učenici.

pročitaj celu priču >>
Categories
home

I PRIVATNI SEKTOR JE NA UDARU

Pritisci na preduzetnike vezani su za benefite koje mogu dobiti ili izgubiti u zavisnosti od pokazane kooperativnosti.

pročitaj celu priču >>
Categories
home

ROMI KAO “LAKE METE”

Stranački funkcioneri i aktivisti neretko se služe i nezakonitim sredstvima kako bi uticali na izbornu volju pripadnika socijalno ugroženih i manjinskih grupa.

pročitaj celu priču >>
Categories
home

SIROMAŠTVO OTVARA PUT PRITISCIMA

Humanitarni rad kao stranačka aktivnost uglavnom je perfidan način potkupljivanja građana radi glasa na izborima.

pročitaj celu priču >>