Categories
Iskustva iz prve ruke

Priča 5: Pritisci uvijeni u lične usluge rukovodiocima

Naša sagovornica već 20 godina radi u javnoj ustanovi i uprkos pritiscima, mobingu, atmosferi straha i neizvesnoj egzistenciji, i dalje se bori i veruje u promene.

“Ja radim u filijali jedne javne ustanove za grad X.  Informacija koju sam dobila  od pouzdanog kolege je da je naloženo rukovodstvu da se iz direkcije i filijale prikupi 157 ljudi za miting 26. maja. (...) Doživela sam mobing pre nekoliko godina od  mojih rukovodilaca, ali uspela sam da se izborim s tim tako da mene ne diraju. Sada, se ipak desilo da me je moja šefica na hodniku pitala da li imam nameru da idem na miting 26. maja.”

Strogi nadzor na političkim skupovima: zaposleni moraju da budu u neposrednoj blizini svojih rukovodilaca

Istraživačica: Da li očekujete da će u vašoj ustanovi biti neke trijaže nakon skupa, ko je bio, a ko nije?

Sagovornica: Potpuno sam sigurna, jer se svaki put vode evidencije ljudi koji su išli na te mitinge. Oni su morali da budu ispred naše direkcije gde su organizovani autobusi, odakle su odvođeni dalje na miting.

Istraživačica: Autobusi posebno samo za radnike vaše firme?

Sagovornica: Da, samo za radnike moje firme. To je bilo kad se ide van ovog grada. A kad je u gradu, oni moraju svi da se sastanu ispred naše direkcije, gde se prebrojavaju, imenom i prezimenom prate na spisku i da tokom prisustva budu u neposrednoj blizini tih rukovodilaca. Ne smeju da se odvajaju i moraju da stoje tu od početka do kraja, uz nadzor  rukovodilaca. To je ono što znam jer imam informaciju direktnu od ljudi koji su odlazili. 

Istraživačica: Je l’ ima nekog kome je upućen zahtev iz te grupe ko ima ugovor na određeno, a da je odbio da ide na skup?

Sagovornica: Znam pouzdano za jednu koleginicu koja je na određeno.

Istraživačica: Mislite da će Vaša koleginica snositi posledice?

Sagovornica: Koleginicu je zaposlio sadašnji direktor filijale. Ona je ne znam koliko dugo na radnom mestu na ugovoru na određeno i ona se usprotivila odlasku na te sastanke i mitinge i sada se čeka kakva će biti njena sudbina. Mislim da ima ugovor na godinu dana i čeka da vidi šta će se desiti kad taj ugovor istekne.

Stranački interesi jači od pravilnika i procedura 

Novi pravilnik o ponašanju zaposlenih u ovoj ustanovi stupio je na snagu 6. maja ove godine  njime je striktno zabranjeno bilo kakvo političko propagiranje, nošenje stranačkih obeležja itd. Nedelju dana kasnije vas pitaju na hodniku da li ćete ići na miting 26. maja. 

Ambijent u  firmi je jeziv. Pre par godina kada su se intenzivirale priče o mitinzima i demonstracijama, mi smo imali otvorene grupne sastanke sa rukovodiocima na kojima su nas oni bukvalno molili da njima izađemo u susret i da odemo na miting.”

pritisci na birače opštine 3

Istraživačica: To je predstavljeno kao lična usluga nadređenima. Da li su oni stranački kadrovi?

Sagovornica: Nisu svi stranački kadrovi, ali su svi radi ispunjenja nekih ambicija stranačkih kadrova stavljeni na te pozicije. U pitanju su ljudi koji relativno dugo rade u ovoj ustanovi. Na funkcijama koje su iznad načelničke su isključivo stranački kadrovi, nisu tu zbog svoje ekspertize.,  Prvi put u istoriji filijale za grad X (naziv grada) prošle godine je postavljen još jedan zamenik direktora. Uvek je bio jedan - jedan zamenik i jedan pomoćnik. Mi sada imamo pet savetnika, tri pomoćnika, dva zamenika direktora – što je nečuveno

Istraživačica: Da li je na sastancima kolegijuma eksplicitno bilo reči o posledicama ako neko ne ode na miting ili se to podrazumeva?

Sagovornica: Dok su oni na tim grupnim sastancima to izgovarali tako da se izazove  simpatija, da neće biti reperkusija po zaposlenima, nego da će oni biti oštećeni kao rukovodioci. „Ako nećete zbog vas samih, eto, dođite zbog nas.“ To su bile izjave. Inteligentno smišljeno, da radnici ne osete da se vrši pritisak na njih, nego da se izađe u susret rukovodiocima. Bilo je i ostavljanja brojeva ličnih karti, potpisivanje...

Istraživačica: Bilo je skupljanja sigurnih glasova?

Sagovornica: Bukvalno pred svake izbore oni su zvali, jedan na jedan, pojedinačno ljude u svoje kancelarije, uvek je postojala kvota koja mora da se ispuni. To je uvek vrlo precizno davala  naša direkcija da bi to bilo zadovoljavajuće i, samim tim, da bi ti rukovodioci zadržali svoje  pozicije. 

Pakleni mobing za neposlušne

Prva stvar koja se desila je da je direktor upregao radnike putem ucene da se rasturi sindikat u koji su se organizovali zaposleni.  Sada imamo sindikat koji je organizovao generalni direktor. 

Ja sam učestvovala u radu “nepodobnog” sindikata i to je bio prvi momenat od koga je krenuo mobing. Drugi razlog je bio u vezi s bivšom direktorkom. Tražili su način da je sklone. Ja sam radila na fakturama za održavanje objekta i plaćanje računa i traženo je od mene otvoreno, preko mog tadašnjeg načelnika, da sačinim izjavu kojom ću navesti da to što je bilo kupovano po nalogu te bivše direktorke nikada nije stiglo u zgradu. Ja sam odbila i onda kreće pakao.

Prvo mi je bio sklonjen monitor iz kancelarije. Dok sam bila na godišnjem odmoru nasilno mi je otvorena fioka gde mi je stajao pečat koji je izlazni veliki pečat. Mogao je da bude zloupotrebljen u bilo kom trenutku. 

Ne treba pribegavati malodušnosti, uvek se treba boriti

Stranački kanal možda jeste jedini kanal za rešavanje životnih problema, ali ja to po cenu svog života ne bih uradila, jer bih na prvom mestu smatrala da sam izneverila svoju decu. Ja hoću da se moja deca ne stide ničega. Iz koje kuće su potekli, šta je njihov roditelj radio da bi dotle došle. Radije ću da budem u dugovima."