Categories
Iskustva iz prve ruke

Priča 7: Institucije daju lične podatke građana stranci

Predsednik jednog udruženja građana ispričao nam je kako su na njega vršeni pritisici uoči skupa 26. maja. Sugerisano mu je da bi trebalo da dođe na skup zato što je njegovo udruženje korisnik sredstava iz gradskog budžeta.

Partijski konkursi

“Dok sam bio u inostranstvu, imao sam propušten poziv. Zamolio sam tu osobu da mi piše jer sam u romingu. Ona mi se obratila sa tim da se održava miting 26. maja i pitala da li možemo poslati nekoga, da li bih ja pristao da povedem nekoga. Nije se predstavila. Napravio sam se blesav, pitao sam šta se dešava 26. maja. Rekla je da se obraća predsednik itd. Onda sam ja pitao znamo li se, pošto me je interesovalo odakle joj moj broj. I tu se ta komunikacija završila. To je bilo pre nedelju dana. 

Onda je usledio poziv pre dva dana. Žena se predstavlja kao gradska većnica za socijalnu i dečju zaštitu. Pitala me je: 'Komunicirali ste sa nekim od naših kolega iz XXX (ime stranke), da li možemo očekivati da ćete poslati nekoga na miting, koliko ljudi možete dovesti?'

Upitao sam je odakle joj moj broj. Onda je ona otvoreno rekla: 'Vi konkurišete gradu za sredstva.' Odatle joj broj. Rekao sam joj da mi konkurišemo gradu, ali ne konkurišemo političkoj partiji za sredstva. Zamolio sam je da moj broj obriše i da više nikada ne kontaktira sa mnom.

U konkursnoj dokumentaciji stoji ko je odgovorno lice u organizaciji i ko je odgovorno lice za sprovođenje projekta. Upisuju se njegovo ime i prezime, broj telefona, email. Stoji moje ime i prezime i broj telefona, čak se nekada upisivao i JMBG u istu dokumentaciju, više ne.”

Strah od posledica

“Pričao sam sa koleginicama na ovu temu i razmišljao da možda objavimo. One su uplašene. One su samohrane majke, boje se za svoju bezbednost, boje se da nam neko u radno vreme ne dođe i ne izvrši napad na kancelarije, ne vandalizuje, ne razbije stakla. 

Gotovo sam siguran da će u narednom projektnom ciklusu naši projekti biti odbijeni i finansiranje uskraćeno od ove gradske uprave, a možda i od nekih drugih. Mada, tu ne bih bio tako siguran jer su dosta objektivni i dosta korektni iz gradske uprave za zdravstvo. Čak sam išao da potpišem kod njih projekat koji nam je odobren i ispričao im za ovaj slučaj, bili su šokirani.

Službenice su prokomentarisale: 'Bukvalno ćemo u petak ostati samo nas dve u ovoj zgradi, svi drugi idu na miting.' To je definitivno nešto što se dešava u institucijama kao dobar dan.”